LECH GREMZA

RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

16-100 SOKÓŁKA, ul. POLNA 37

NIP: 545-101-30-42 REGON: 050648950

TEL +48 533 303 309

INFORMACJE

Lista ministra Infrastruktury RS 001085

Na rynku rzeczoznawczym od 1998 r.

Na liście Ministra Infrastruktury od 2006 r.

Rzeczoznawca, biegły skarbowy

Oferta

Certyfikowany rzeczoznawca pojazdów samochodowych, maszyn, urządzeń i środków technicznych zaprasza do współpracy i oferuje usługi w zakresie:

Wyceny wartości pojazdów:

  • nowych i używanych,
  • wartość rezydualna ( zwana także wartością resztową - wartość przedmiotu w momencie jego odsprzedaży, w przypadku leasingu wartością rezydualną nazywana jest wartość przedmiotu leasingu, po zakończeniu okresu amortyzacji i w tym wypadku wartość rezydualna jest kwotą, która umożliwia nabycie przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu),
  • wartości w cenach zakupu (wartość rynkowa zakupu pojazdu to prawdopodobna kwota środków płatniczych, za jaką podmiot handlujący pojazdami używanymi odkupi pojazd w dobrym stanie technicznym w celu jego ponownej sprzedaży.;

Likwidacja szkód komunikacyjnych;

Kalkulacja kosztów naprawy w nowym systemie D.A.T firmy DAT Polska

Wyceny wartości maszyn, urządzeń i środków technicznych;

Opinie techniczne dotyczące stanu technicznego pojazdów, przyczyn awarii, jakości napraw powypadkowych i innych, porady i analizy techniczne.

Certyfikaty

Dyplom
Dyplom
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie